inno3C i-10KW無線快速充電PD3.0移動電源

inno3C i-10KW無線快速充電PD3.0移動電源

inno3C i-WP10 雙無線快速充電板

inno3C i-WP10 雙無線快速充電板

Samsung 快速無線充電板Duo

$628.00
缺貨
添加並比較
The Club 換購
2, 200 Club積分/
100 Club積分 + HK$ 565

  1.無線快速充電2.0 達12W

  2.同時為兩部手機充電

  3.支援Galaxy Watch 及Galaxy Buds

  4.支援Qi 標準裝置

  *支援Gear S3, Sport, Galaxy Watch, Galaxy Buds, Galaxy Watch Active

  **雙手機: 每邊7.5W / 可穿載式裝置: 3.5W